Обучение
Сфера на дейност
Работа по проекти
Цени
Контакти
Проект
Проект

- Цените са по споразумение в зависимост от обема на поръчката, пореден номер на поръчката и възможности за дълготрайно сътрудничесто

- Минималната поръчка е една страница: 1800 знака
(30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006.

- Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод,в съответствие с БДС EN 15038:2006.

- Терминологична редакция от редактор-експерт се предлага по договаряне