Обучение
Сфера на дейност
Работа по проекти
Цени
Контакти
Проект
Проект

Професионални преводи и редакции,звършени по следните проекти:

      -Проект ЮЖЕН ПОТОК
      -Проект ТУРСКИ ПОТОК
      -Проект НАБУКО
      -Проект НАТУРА 2000
      -Проект REEFS
      -Проект ИНТЕРКОНЕКТОР България-Турция
      -Проекти, финансирани от кохезионни и структурни фондове на ЕС


Фирми и организации, ползващи услугите ми:

      -КАНУСА СиПиЕс България
      -МИГ " ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ"
      -СНЦ "ДОЛИНАТА НА МЕСТА"
      -КЕЛМАПЛАСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
      -ВАСЕРГАЗ ЕООД
      -ПРОМАКССИС ЕООД
      -ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ
      -КОМИКОН ООД
      -СТАТУС ШОФЬОР ЕООД
      -РЕД СТИИЛ ЕООД