Обучение
Сфера на дейност
Работа по проекти
Цени
Контакти
Проект
Проект

1991-1996
Национална гимназия за древни езици и култури
" Константин-Кирил Философ", София
профил: английски език

1997-2003
СУ ”Св.Климент Охридски”
Магистър по право

2007
Cambridge
Юридически английски